B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
  PŘEHLED VYBRANÝCH REALIZOVANÝCH STAVEB
 
                         
  BYTOVÉ DOMY   RODINNÉ DOMY  
  Bytové domy   Rodinné domy  
                         
  RESTAURACE A PROVOZOVNY   ADMINISTRATIVA A ŠKOLY  
  Restaurace a provozovny   Administrativní objekty a školy  
                         
  PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY A HALY   SPORTOVNÍ STAVBY  
  Průmyslové objekty a haly   Sportovní stavby  
                         
                         
                      B.B.D. s.r.o.